Rapporter

Revenue / Inkomst

En sammanställning av omsättning per kund inom ett tidsintervall för fakturerade försäljningsorder. Enbart kunder med en omsättning inom tidsintervallet inkluderas.

Filter

 • Från och med fakturadatum

 • Till och med fakturadatum

Sortering:

 • Per omsättning

 • Per kundnamn

Fält:

 • Kundnummer

 • Kundnamn

 • Omsättning

Motsvarar rapport Omsättningsrapport i GKS3.

Active orders / Pågående order

En lista över försäljningsordar som inte har fakturerats eller makulerats.

Filter

 • Skapad från och med

 • Skapad till och med

 • Kund

 • Säljare

 • Handläggare

Fält:

 • Ordernr

 • Orderdatum

 • Kundnummer

 • Kundnamn

 • Säljare

 • Handläggare

 • Orderbenämning

 • Orderstatus

 • Ordervärde

 • Täckningsbidrag (%)

 • Vinstmarginal (%)

Motsvarar rapport Pågående order i GKS3.

Sales statistics / Säljstatistik

En sammanställning av omsättnings mm. per kund inom ett tidsintervall för fakturerade försäljningsorder.

Filter

 • Från och med fakturadatum

 • Till och med fakturadatum

Gruppering:

 • Per kund

 • Per säljare

 • Per handläggare

Fält:

 • Kundnamn

 • Antal order

 • Omsättning

 • Täckningsbidrag

 • Täckningsbidrag (%)

 • Vinstmarginal

 • Vinstmarginal (%)

 • Omsättningsmedelvärde

Motsvarar rapport Försäljningsstatistik i GKS3.

Delivery list / Leveranslista

En lista över försäljningsordrar som inte fakturerats eller makulerats med utlovat leveransdatum inom angivet tidsintervall.

Filter

 • Från och med leveransdatum

 • Till och med leveransdatum

 • Kund

 • Säljare

 • Handläggare

Fält:

 • Ordernr

 • Orderdatum

 • Leveransdatum

 • Transportdatum

 • Kundnummer

 • Kundnamn

 • Säljare

 • Handläggare

 • Orderbenämning

 • Orderstatus

 • Ordervärde

Motsvarar rapport Leveranslista i GKS3.

Order list / Orderlista

En lista över försäljningsordrar inom angivet tidsintervall.

Filter

 • Skapad från och med

 • Skapad till och med

 • Kund

 • Säljare

 • Handläggare

Fält:

 • Ordernr

 • Orderdatum

 • Fakturanr

 • Fakturadatum

 • Kundnr

 • Kund

 • Säljare

 • Orderbenämning

 • Pris

 • Marginal (%)

 • Bidrag (%)

Motsvarar rapport Orderlista i GKS3.

Contribution list / Bidragslista

En lista över fakturerade försäljningsordrar inom angivet tidsintervall.

Filter

 • Skapad från och med

 • Skapad till och med

 • Kund

 • Säljare

 • Handläggare

Fält:

 • Fakturadatum

 • Ordernr

 • Orderdatum

 • Kund

 • Säljare

 • Benämning

 • Pris

 • Kostnad Material och Lego

 • TB

 • TB (%)

 • Kostnad total

 • Vinst

 • Vinst (%)

Kostnaderna avser beräknade kostnader. De är hämtade från produktkalkyl, artikelregister eller en av säljaren uppskattad kostnad för orderraden.

Motsvarar rapport Bidragslista i GKS3.

Last updated