Digitaltryck

Antal klick

Det finns olika definitioner av "klick".

  • För toner-baserade digitaltrycksmaskiner (t.ex. Xerox) är en vanlig definition att ett klick är tryck på en sida av arket. För en genomgång med duplex blir det därför två klick.

  • För tonverks-baserade digitaltrycksmaskiner (t.ex. HP) är definitionen att ett klick är en genomgång av ett tryckark. Då blir det fortsatt 1 klick även vid duplex.

I GKS4 visas alltid "Antal tryck" enligt HP-definitionen. Beräkning av antal klick vid kalkylering ser dock till vilken maskin som valts och räknar pris/kostnad därefter.

Lägga upp en ny digitaltrycksmaskin

  1. Gå i menyn till Kalkylering > Maskiner.

  2. Klicka på Ny och välj processtyp Digitaltryckning.

  3. Välj om detta är en tonerbaserad eller färgverksbaserad maskin. Om toner, välj om den är svart/vit eller färg. Om tonverk, välj hur många tonverksfärger den har. Klicka på Skapa.

  4. Fyll i egenskaper för maskinen såsom namn, timkostnad, tryckformat mm. I fliken Kapacitet, fyll i kapacitet. I fliken Klickkostnad, fyll i kostnad per klick. När du är klar, klicka på sparaknappen upp till höger.

Lägga upp en ny prislista för digitaltryck

  1. Gå i menyn till Kalkylering > Prislista.

  2. Klicka på Ny och välj processtyp Digitaltryckning (både systemnummer och prislista typ).

  3. Välj om detta är en tonerbaserad eller färgverksbaserad maskin. Om toner, välj om den är svart/vit eller färg. Om tonverk, välj hur många tonverksfärger den har. Klicka på Skapa.

  4. Ge prislistan ett namn. Välj därefter för vilken maskin prislistan ska gälla. Välj den maskin du skapade i föregående rubrik. Gå igenom och fyll i värden för flikarna Intag, Rörligt och Rabatt. När du är klar, klicka på sparaknappen upp till höger.

Last updated