Changelog

2024-05-23

 • Lego/tillägg räknas automatiskt upp vid upplageändring [8483]

 • Leveransadress läggs automatiskt upp vid ny produkt/orderrad vid enkel leverans [8486]

 • Bakåtknapp i arbetsorder för enklare navigering [8473]

2024-05-15

 • Stöd för att lägga till Tillägg under Lego/Tillägg [8432]

2024-04-16

 • Möjlighet att spara offert och orderbekräftelse direkt till PDF [8430]

 • Visa enbart textrader på offert och orderbekräftelse [8266]

 • Möjlighet att kopiera en specifikationsrad [8431]

 • Öka bredd på Orderradsbenämning [8026]

 • Öka bredd i artikelsök på orderrad [8057]

 • Sätta falsningsupplaga till 0 [8424]

2024-03-11

 • Skicka legobeställning via e-post [8290]

 • Stöd för variabler i e-postmallar [8389]

 • Fokus på orderbenämning vid ny offert eller order [8278]

2024-02-29

 • Försäljnings-dashboard [5003]

 • Lägga till anmärkningar till låst offert/order [8387]

2024-02-11

 • Offertstatus i offertlistan [8053]

 • Möjlighet att ange påslaget (%) mellan papperspris och papperskostnad [8343]

 • Se och växla enhet för pappersåtgång [8385]

 • Sökning av kund i offert/orderlista med kundnummer [8237]

 • Systeminställning om moms ska visas på offert/orderbekräftelse [8373]

 • DPI med förklaringar [8047]

 • Acceptera svenska tecken som försäljningsenhet [8375]

2024-01-26

 • Flytta orderrader upp/ner [8040]

 • Kopiera produkt till ny orderrad [8093]

2023-12-20

 • Skicka e-post med HTML-editor [7667]

2023-12-07

 • Söka order per fakturanr [8327]

 • Söka offert/order med/utan produktion [8342]

 • Söka offert/order per e-fakturakod [8067]

 • Söka offert/order per Er referens [8068]

 • Ta ut en Plocklista [TS-8196]

 • Rapport Pågående order ska ej ta med makulerade order [TS-8340]

2023-11-27

 • QtyToShip uppdateras inte vid förändrad upplaga [8332]

 • Sätta trycksaksnummer till blankt [8259]

 • Ta bort ikon intill trycksaksnummer [8272]

 • Legoskärm ej låst vid fakturerad order [8194]

 • Besöksadress frivillig [8198]

2023-11-16

 • Ny rapport: Intäkt per artikel [8329]

 • Ny order ska få status Godkänd [8331]

 • Tillåt bindestreck i artikelnummer [8326]

2023-11-09

 • Hämta ny kunddata från kundregister vid kopiering av offert/order [8313]

 • Inställning för automatiskt kundnummer vid ny kund [8321]

 • Sparande av produkt sparar även offert/order [7741]

 • Se offerdatum, orderdatum och fakturadatum på tidslinjen [8221]

Last updated