Att migrera från GKS3

Vi hjälper dig få över dina data från GKS3 till GKS4 så att du kan fortsätta arbeta sömlöst.

Före migrering

Du bör ta ställning till följande före en migrering sker:

Skicka följande information till Simutek:

Migrering

Först till testmiljö

Genom att skicka oss en säkerhetsbackup av din databas (.bak) tar vi och migrerar din databas till GKS4. När detta är klart får du en länk till din miljö.

Följande bör kontrolleras i din testmiljö före planering till skarp övergång:

Sedan till en produktionmiljö

En migrering tar vanligtvis 2-4 timmar beroende på hur länge GKS3 har använts. Under denna tid går det inte att arbeta i GKS. Migreringen går i korthet till såhär:

  1. Kunden slutar att köra i GKS3 och avslutar programmet.

  2. En databas-backup skickas till Simutek.

  3. Simutek migrerar databasen till den nya plattformen.

  4. Kunden får en inloggningslänk till GKS4 och kan börja köra i det nya systemet.

Efter migrering

Du får fortsatt tillgång till GKS3 i testsyfte under ett antal månader. Detta kan vara hjälpsamt för att kontrollera eventuella avvikelser mellan systemen. GKS3 används inte längre i produktionssyfte.

Last updated