Vad är nytt?

GKS är nu en webbaserad molnapplikation som bara kräver att du som användare har en webbläsare samt internetåtkomst.

I Fokus

 • Modernt användargränssnitt utan storleksbegränsning med möjlighet att ha flera flikar uppe samtidigt.

 • Programvara som tjänst. Inget behov för egen server eller databasmotor.

 • All data följer med från GKS3.

 • Ingen utbildning krävs. Som GKS3-användare känner du igen dig och kan fortsätta arbeta och göra snabba offerter som tidigare.

Försäljning

 • Ingen längre uppdelning mellan fri och tillverkning för offerter och order. Nu finns bara en typ av offerter och en typ av försäljningsorder. Det finns en offertnummerserie och en ordernummerserie.

 • Produkter ligger på orderrader istället för flikar.

 • Offert och orderbekräftelse följer ett standardutseende. Dessa är redan på förhand översatta till svenska, norska och engelska samt har valuta-stöd. Egen logotype kan läggas in.

 • Ny möjlighet att kunna välja en annan fakturamottagare än vald kund/beställare.

 • Du kan skicka offert eller orderbekräftelser via e-post direkt från GKS4. Applikationen kräver inte längre en installerad klient av exempelvis Outlook.

 • Arbetsorder har tagits bort för Försäljningsorder (i GKS3, friorder). Istället finns en plocksedel att ta ut.

 • Utökade valideringskrav. T.ex. att telefonnummer fylls i med landsnummer osv.

 • Det går alltid att öppna offerter och försäljningsorder då det inte längre finns några lås. Skulle två personer samtidigt redigera vinner den som sparar först. Detta kommer framöver visas som en varning så det blir tydligt om någon annan håller på att redigera ordern.

 • Betalningsvillkoret fri månad + dagar är borttaget.

 • Rapporter exporteras till Excel-dokument. Det finns inte längre PDF:er för utskrift.

Produktkalkyl

 • Du kan styra det lämnade priset genom att ange en önskad vinst/vinstprocent eller ett önskat täckningsbidrag/täckningsbidragprocent.

 • Du tillåts inte längre att gå in och göra egen prisjustering på enskilda kalkylmoment. Lämnat pris är det som anges och ger sedan en automatiskt prisjustering fördelat över alla kalkylmoment.

 • Tillägg (som är ett okänt moment) läggs alltid på processtypen Tillägg. I GKS3 gick det att välja ett känt moment i rullgardinen.

Papper

 • Varje enskild pappersartikel tillåts ha egna rabattnivåer (staffling). I GKS3 var alla artiklar för en pappersleverantör tvungna att följa samma rabattnivåer genom ett fast antal kolumner i prisfilen. Menyvalet Papper > Leverantörer där detta administrerades i GKS3 har därför tagits bort. Vid import av en papperprisfil kommer samma stafflingsnivåer för leverantörens priser (kostnaderna) att appliceras på dina artiklar (pris).

 • Egna papper administreras i artikelregistret. Menyvalet Papper > Modifiera/Eget har tagits bort.

 • I GKS3 gick det för en produkt att under knappen Papper & Färg att sätta Papperskälla: Eget och därmed manuellt skriva in ett papper utan att det fanns i registret. I GKS4 krävs att det finns en pappersartikel.

 • Import av papper stöds enbart med det nya formatet (.XML) Ett allmänt påslag i procent kan anges, dvs. inte ett per stafflingsnivå som tidigare.

 • För en Pappersleverantör gick det i GKS3 att ange en generell Inköpsrabatt vilket påverkade det Papperskostnad som visades i kalkylen. Inköpsrabatt är borttagen i GKS4 då den inte längre användes. Kunder med rabatter får kundspecifika prisfiler från leverantören med deras unika priser att läsa in.

 • Ny terminologi avseende papperskostnad och papperspris för att bättre visa vad det avser. Det Papperspris (kr/1000 eller kr/kg) som visas är nu pris mot kund och därmed inkluderat papperspåslaget. I GKS3 var det pappersleverantörens pris. Se tabell nedan för skillnaderna.

GKS3-fältnamnGKS4-fältnamnFörklaring

(fält visades ej)

Papperspris

Papperspris (kr/1000 eller kr/kg) ut mot kund. I GKS3 visades detta inte i ett fält. I både GKS3 och GKS4 visas totalt paperspris i kalkylen.

Papperspris påslag %

Papperspris påslag %

Skillnad i procent mellan raden ovan och nedan i denna tabell.

Papperspris

Papperskostnad

Inköpskostnad baserad på pappersåtgång för aktuell order (kalkylkolumn)

Papperskostnad

(visas ej)

Inköpskostnad baserad på en vanlig inköpsmängd (inköpskolumn)

Planering

 • Kötyper har tagits bort. Varje maskin har sin egen kö i planeringen.

 • Planeringstider för tryckpressar migreras. Övriga inställningar och status på jobb behöver sättas i GKS4 efter flytt.

Ekonomi

 • Kund- och leverantörsreskontra hanteras i något av de ekonomisystem som vi har integration till.

 • Frisläppta ordrar överförs till ekonomisystemet där fakturor skapas upp. Fakturorna skickas från ekonomisystemet.

Generellt

 • GKS3 tillät att lägga upp obegränsat med användare men styrde hur många som kunde vara inloggade samtidigt. I GKS4 behöver varje användare ha en egen licens.

Ny prismodell

GKS3GKS4

Investeringskostnad per modul och användarlicens.

Software-as-a-service. Prenumerationsmodell med pris per månad. Ändra antal licenser flexibelt efter behov per månad.

Samtidiga användare

Per användare

Faktureras per år

Faktureras per månad

Underhållsavgift ca 20%

0 kr

Hyra eller investeringskostnad server-hårdvara

0 kr

Licenskostnad Windows Server + användarlicenser (CAL)

0 kr

Licenskostnad SQL Server + användarlicenser (CAL)

0 kr

Licenskostnad Windows-klienter

Från 0 kr baserat på val av OS

Backuplösning

0 kr

IT-partner för underhåll och uppgradering

0 kr

El-kostnader för server och kyla

0 kr

Stöld- och brandskydd för server

0 kr

Last updated