Försäljningsorder

Välja en kund till ordern

Vid val av en kund sätts följande fält på ordern utifrån värden i kundregistret:

 • Säljare för kunden

 • Projektledare för kunden

 • Rabatt

 • Valuta och aktuell valutakurs

 • Betalningsvillkor antal dagar

 • Momssats (%)

 • Export, samt inom EU.

 • Samlingsfakturering (ja/nej)

 • Leveranssätt

 • Leveransvillkor

 • Godsmärke

Välja en artikel till en orderrad

 1. Klicka på "+ LÄGG TILL RAD". En ny tom orderrad läggs till sist.

 2. Klicka i första kolumnen (Artikel) för den ny raden.

 3. Du har nu två val:

  1. Skriv en ett komplett artikelnummer. Artikeln slås nu upp och beskrivning, enhet och enhetspris läggs till raden.

  2. Ange en sökfras bestående av en del av ett artikelnummer eller en artikelbeskrivning. Nu visas upp till 10 förslag i en rullgardin. Välj artikeln du letar efter.

Kopiera till ny offert eller försäljningsorder

En offert går att kopiera till en ny offert. För en försäljningsorder kan du välja att kopiera den till antingen en ny offert eller ny försäljningsorder.

Vissa uppgifter från kundregistret kommer att skrivas över på den nya offerten/ordern. Dessa är:

 • Rabatt

 • Valuta och aktuell valutakurs

 • Betalningsvillkor antal dagar

 • Momssats (%)

 • Export, samt inom EU.

 • Samlingsfakturering (ja/nej)

 • Leveranssätt

 • Leveransvillkor

 • Godsmärke

Uppdaterade kontaktpersoner och adresser från kundregistret

Lägg märke till om vald kontaktperson eller vald postadress är upplyst i grönt på den nya offerten eller orderbekräftelsen. Detta indikerar att det för personen eller adressen inte går att hitta en exakt motsvarighet i kundregistret. Finns det ingen speciell anledning att dessa uppgifter ska vara unika på denna order föreslås att en ny kontakt och adress väljs i rullistan från kundregistret. Då får du de in de senaste kontakt- och adressuppgifterna.

Omräkning av pris

Vid kopiering av en offert kommer priserna på den nya offerten att räknas om så de är aktuella utefter eventuella ändringar som kan ha gjorts i prislistorna sedan de gamla offerten skapades. Samma sak gäller vid godkännande av en offert då en order skapas.

Önskar du låsa ett pris finns flera möjligheter:

 • Sätt ett fast lämnat pris, eller

 • Sätt ett

Orderstatus

Från att ordern skapas första gången till att den blir fakturerad går den igenom olika status. Nedan är en visualisering av de status som den genomgår.

Last updated